عباس موسوی: تجاوز نظامی آمریکا به خاک و نیروهای عراقی مصداق بارز تروریسم است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تجاوز نظامی آمریکا به خاک و نیروهای عراقی را مصداق بارز تروریسم دانست .