کدام نامزد، بخت بیشتری برای نخست‌وزیری عراق دارد؟

ائتلاف البناء عراق قرار است امروز نشستی را برای انتخاب نامزد تصدی نخست وزریری از میان سه شخصیت مد نظر خود برگزار کند که یکی از آن سه، بخت بیشتری دارد.