برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در دانشگاه ایران

دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اسفندماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی: دوازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، با شعار “توسعه فناوری ورزشی برای زندگی فعال” جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی، حرکت در راستای تأمین نیازهای …