به تاخیر افتادن پایلوت مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی در چندین استان کانادا

به تاخیر افتادن پایلوت مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی در چندین استان کانادا
قرار بود که از اول ژانویه ۲۰۲۰ یازده جامعه شرکت کننده در پایلوت مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی شروع به پذیرش درخواست‌ها کنند اما خبرهای جدید حاکی از اینند که حداقل تا یک ماه دیگر این امر به تاخیر افتاده است. جوامع ذکر شده عبارتند از:
 
انتاریو

Thunder Bay
Sault Ste. Marie
Sudbury
Timmins
North Bay

 
منیتوبا

Gretna-Rhineland-Altona-Plum Coulee
Brandon

 
ساسکاچوان

Moose Jaw

 
آلبرتا

Claresholm

 
بریتیش کلمبیا

West Kootenay
Vernon

 
علاوه بر این جامعه‌ی Sudbury, Ontario که قرار بود از اول نوامبر شروع به پذیرش درخواست‌ها کند این فرایند را هنوز شروع نکرده است. همچنین جامعه  Thunder Bay هم که بر روی وبسایت خود نوشته بود از ۲ ژانویه فرایند را شروع می‌کند هنوز شروع نکرده است.
 
یکی از شرایط جوامع شرکت کننده در این پایلوت این بود که برای مدیریت برنامه می‌بایست دارای سازمان توسعه‌ی اقتصادی می‌بودند. این سازمان می‌تواند اتاق بازرگانی، سازمان توسعه‌ی اقتصادی مستقل یا غیرانتفاعی و یا یک سازمانی مرکب از شهرداری با هیئت مدیره‌ی مستقل باشد.
 
مسئولیت این سازمان‌ها این است که تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا امضا کرده‌اند متناسب با نیازهایشان باشد و این شامل تاریخ شروع پذیرش درخواست‌ها هم می‌شود. در مورد جامعه‌ی Claresholm, Alberta، کمیته‌ی توسعه‌ی اقتصادی این جامعه در دسامبر تصمیم گرفت که تاریخ شروع تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ نخواهد بود.
 
مامور توسعه اقتصادی Town of Claresholm هم گفته است که متقاضیان با کارفرمایان محلی تماس گرفته‌اند و برخی در حال حاضر در این شهر هستند. این متقاضیان در اول صف قرار خواهند داشت. او ادامه می‌دهد که: «از ۶۰ کشور تماس گرفته‌اند.»
 
نمایندگان جوامع North Bay و Timmins انتاریو نیز گفته‌اند که احتمالا فرایند پذیرش و رسیدگی به درخواست‌ها را تا اواخر ژانویه شروع نخواهند کرد. سخنگوی جامعه‌ی  West Kootenay بریتیش کلمبیا نیز گفته است که فرایند رسیدگی به درخواست‌ها را تا ماه مارس شروع نخواهد کرد.
نوشته به تاخیر افتادن پایلوت مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی در چندین استان کانادا اولین بار در ایران مهاجر. پدیدار شد.