تعویق اجرای گروه کر شهر تهران

اجرای گروه کر شهر تهران که قرار بود ۲۳ و ۲۴ دی ماه برگزار شود، به‌دلیل از دست دادن یکی از اعضای گروه به تعویق افتاد. به گزارش نای، گروه […]
نوشته تعویق اجرای گروه کر شهر تهران اولین بار در انجمن موسیقی ایران. پدیدار شد.