دستگیری سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر! + جزئیات

سفیر انگلیس در تهران به دلیل تحریک و ساماندهی تحرکات مشکوک در مقابل دانشگاه امیرکبیر برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.